Psychotherapie voor kinderen

Begeleiding van kinderen en jongeren in hun dagelijkse leven.

Sommigen kunnen zich niet goed (verbaal) uiten, anderen blokkeren, fysiek en/of mentaal. Vaak is er een verminderd functioneren.

 

Je kan bij ons terecht voor

  • Kinderen met een ontwikkelingsstoornis (vb : ASS, ADHD,..) : hierbij zal het luik psycho-educatie heel belangrijk zijn. Waar er samen gezocht wordt naar handvaten om te leren omgaan met moeilijkheden die ze ervaren.
  • Kinderen en jongeren met ‘vage’ klachten die een grote invloed uitoefenen op hun welbevinden en mogelijks ook op het gezin waarin ze leven. (vb : slecht slapen, onrust, psychosomatische klachten,…). Velen van hen zijn het contact met zichzelf verloren, zijn overprikkeld, kunnen een bepaalde gebeurtenis moeilijk plaatsen of ervaren een grote maatschappelijke druk.

 

Werkwijze

De bedoeling is om op een speelse en creatieve manier met de cliënt aan de slag te gaan. Psycho-educatie kan gecombineerd worden met kinderyoga. Op deze manier tracht ik samen met hen een breder zicht te krijgen op de situatie, maar evengoed handvaten te zoeken om optimaal om te gaan met die situatie.

 

Tarief

  • De prijs voor een consult voor 1 persoon bedraagt 50 euro.
  • De prijs voor een consult voor 2 personen bedraagt 75 euro.
  • De prijs voor een uitgebreide consultatie bedraagt 75 euro.
  • De prijs voor een huisbezoek bedraagt 60 euro + 0,40 euro/km (gerekend vanaf de praktijk).

Er is de mogelijkheid om via de bancontact app of cash te betalen.

De therapeut

Michelle Beliën

psychologisch consulent, kinderyoga

Een afspraak maken?