Gezins- en relatietherapie

Door in liefde en verbinding de dialoog aan te gaan met jezelf, je partner of je gezin, kan er ruimte en gedragenheid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken worden naar de situatie, of er nieuwe perspectieven te vinden zijn. Samen op weg naar een nieuw verhaal.

Bij gezinstherapie wordt er onderzocht hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe mogelijke problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem.

Bij gezinstherapie kijken we naar het hele ”systeem” dat het gezin vormt. Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen: eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, nieuw samengestelde gezinnen, homoseksuele ouders met één of meer kinderen.  Voor alle soorten gezinssystemen bied ik therapie. Je hoeft hiervoor niet steeds met je hele gezin aanwezig zijn.

Mensen terug verbinden, dichter bij zichzelf brengen, zowel kwetsuren helen als relaties en dit eveneens over de generaties heen, is waarvoor ik het doe. 

Relatietherapie kan bij een groot scala aan relatieproblemen uitkomst bieden. Partners die langzaam uit elkaar groeien of juist vaak hevige ruzies hebben kunnen baat hebben bij relatietherapie. Bij seksuele problemen, jaloezie, ontrouw, moeilijke communicatie kan ik als relatietherapeut oplossingen aandragen en de communicatie over problemen bespreekbaar maken. Vaak is de communicatie vastgelopen en hierin begeleid ik partners stap voor stap.

Bij relatie- en gezinstherapie wordt er namelijk vanuit gegaan dat de cliënt deel uitmaakt van een systeem (zoals een gezin of de partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem. Hoe werken jullie op mekaar in? Van waar komt dit gedrag? Welke oude patronen komen er naar boven? Waar liggen de verschillen tussen jullie beide en hoe kun je die leren omarmen?

Het beste is om niet te lang te wachten om in relatietherapie te gaan, waarom wachten tot het bijna op is.

Je kan bij ons terecht voor:

 • Spanningen in het gezin of in je relatie
 • Terug de krachtbronnen van je gezin, je relatie of van jezelf vinden
 • Beter leren communiceren
 • Preventief werken aan je relatie
 • Ontrouw
 • Vergeving en/of verzoening
 • Terug krachtiger in het leven staan en naar je intuïtie luisteren
 • De verbinding terug vinden met jezelf en met anderen
 • Onverwerkte stukken uit je verleden
 • Opvoedingsadviezen

Samen gaan we op weg om dichter bij jezelf te komen. Want datgene dat we niet doorzien, blijft zich vaak herhalen.

 

Werkwijze

Ik zal met u, uw partner of gezin op zoek gaan naar andere manieren om met de bestaande problemen om te gaan. Er wordt gezocht naar de achtergrond van de problematiek. Vaak wordt gekeken naar het gezin van herkomst, dat kan soms veel inzicht geven in het ontstaan van problemen. Er wordt geoefend om op een meer constructieve wijze met elkaar te communiceren.

 

Terug verbinden met uw eigen kern, met uw partner en met uw gezin is de missie van mijn werking.

 

Het intakeconsult duur ongeveer anderhalf uur.

Een vervolgsessie duur ongeveer één uur.

 

Tarief en terugbetaling

 • De prijs voor een eerste consult bedraagt 65 euro.
 • De prijs voor een vervolgconsult voor individuele therapie bedraagt 50 euro.
 • De prijs voor een vervolgconsult voor relatietherapie bedraagt 60 euro.
 • De prijs voor een vervolgconsult voor gezinstherapie bedraagt 75 euro.

Er is de mogelijkheid om via de bancontact app of cash te betalen.

De therapeut

Claudia Kessen

Gezins- en relatietherapeut

Een afspraak maken?