yoga – KINDEREN

Tijdens kinderyoga worden kinderen op een speelse manier uitgenodigd in contact te komen met zichzelf en met de buitenwereld.

Thema’s zoals gronding, creativiteit, ontlading, balans, … komen aan bod. Via allerhande creatieve zaken proberen we hierop in te werken (tekenen, masseren, zingen, dansen) maar evengoed gebruiken we  yogahoudingen. Door de afwisseling van actie, beweging, ontlading en relaxatie (her)ontdekken kinderen de mogelijkheden van hun lichaam. Ook hun innerlijke wereld wordt aangesproken, wat een positief zelfbeeld, gegrond vertrouwen en innerlijke rust teweeg brengt. Dit draagt bij tot een betere en langere concentratie, positief denken, respectvol omgaan met zichzelf en anderen, durven opkomen voor zichzelf en de wereld om je heen.

Tijdens de kinderyoga wordt er geen druk en verwachtingen ervaren. De kinderen voelen dat ze gewoon mogen zijn wie dat ze zijn.

 

Je kan bij ons terecht voor

  • Kinderen met een ontwikkelingsstoornis (vb : ASS, ADHD,..) : hierbij zal het luik psycho-educatie heel belangrijk zijn. Waar er samen gezocht wordt naar handvaten om te leren omgaan met moeilijkheden die ze ervaren.
  • Kinderen en jongeren met ‘vage’ klachten die een grote invloed uitoefenen op hun welbevinden en mogelijks ook op het gezin waarin ze leven. (vb : slecht slapen, onrust, psychosomatische klachten,…). Vele van het zijn het contact met zichzelf verloren, zijn overprikkeld, kunnen een bepaalde gebeurtenis moeilijk plaatsen of ervaren een grote maatschappelijke druk.

 

Werkwijze

De bedoeling is om op een speelse en creatieve manier met het kind aan de slag te gaan. Psycho-educatie kan gecombineerd worden met kinderyoga. Op deze manier tracht ik samen met hen een breder zicht te krijgen op de situatie, maar evengoed handvaten te zoeken om optimaal om te gaan met die situatie.

Praktisch

Data:

 

 De lessenreeks bestaat uit 6 lessen, inclusief 1 proefles. De lessen duren 1 uur. 

De lessen gaan door op woensdagnamiddag om 14h of 15h15.

Proefles: 11 september 2019

nadien: 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/19

Leeftijd en groepsverdeling:

 

Elke groep bestaat uit maximum 8 deelnemers.

We streven naar een ideale groepsverdeling op basis van leeftijd, waardoor we wachten op de inschrijvingen vooraleer we de groepen verdelen. Minimum leeftijd voor inschrijving is 4 jaar, maximum leeftijd is 12 jaar.

Kostprijs:

 

De prijs voor de volledige lessenreeks bedraagt €54. De proefles bedraagt 10 euro en indien je de lessenreeks wil volgen wordt deze verrekend.

Breng het attest  ‘terugbetaling inschrijving sportvereniging’ mee en ontvang een deel terug van je ziekenfonds.

 

Waar:

 

FluX gezondheidscentrum Zandhoven

Bruggestraat 5a

2240 Zandhoven

Inschrijven is verplicht (ook voor de proefles) via e-mail naar info@flux-zandhoven.be, graag met vermelding van naam en leeftijd.

De therapeut

Michelle Beliën

psychologisch consulent, kinderyoga

Meer informatie