Gesprekstherapie voor kinderen

Sommige kinderen en/of jongeren hebben het moeilijk om hun plekje in de maatschappij te vinden. Ze kunnen zich niet goed (verbaal) uiten, blokkeren fysiek/mentaal, zijn overprikkeld of voelen zich niet gehoord. Er is sprake van een verminderd functioneren. Tijdens de sessies gaan we samen op zoek naar handvaten om hiermee om te gaan.

 

Je kan bij ons terecht voor

  • Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis (vb.: ASS, ADHD, …). Hierbij komt er een psycho-educatief luik, waar er samen gezocht wordt naar handvaten om te leren omgaan met de moeilijkheden die ze ervaren.
  • Kinderen en jongeren met ‘vage’ klachten die een grote invloed uitoefenen op hun welbevinden en mogelijks ook op het gezin waarin ze leven. (vb.: slecht slapen, onrust, psychosomatische klachten, …).
  • Ouders met opvoedingsgerelateerde vragen (vb.: omgaan met algemene onrust, woede of verdriet, het overbruggen van een scheiding, structuur aanbrengen)

Werkwijze

Er wordt steeds gestart met een intakegesprek waarin we de vragen van alle partijen verkennen. Tijdens de sessies nadien gaan we op een speelse en creatieve manier met de cliënt aan de slag. De gebruikte methodieken zijn situatie- en vraagafhankelijk. Zo kan, bijvoorbeeld, psycho-educatie gecombineerd worden met kinderyoga. Op deze manier tracht ik samen met de cliënt een breder zicht te krijgen op de situatie, maar evengoed handvaten te zoeken om optimaal om te gaan met die situatie.

Een consult duurt ongeveer 50 minuten.

 

Tarief

  • De prijs voor een consult bedraagt 50 euro.
  • De prijs voor een huisbezoek bedraagt 60 euro + 0,40 euro/km (gerekend vanaf de praktijk).

Er is de mogelijkheid om via de bancontact app of cash te betalen.

De therapeut

Michelle Beliën

psychologisch consulent, kinderyoga

Een afspraak maken?