FluX gezondheidscentrum Zandhoven

FluX  is een multidisciplinair praktijkcentrum. Wij zijn ervan overtuigd dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. Het is belangrijk dat goede leef- en eetgewoonten samengaan met fysiek,  mentaal en psycho-emotioneel welzijn. Wij ondersteunen bij FluX een optimaal evenwicht tussen de verschillende facetten van uw gezondheid en bieden u professionele zorg op maat.

Als team van therapeuten werken wij vanuit een gemeenschappelijke visie op gezondheid en welzijn, waarbij we gezondheid duidelijk definiëren als méér dan het ontbreken van ziekte.

Door onze verscheidenheid aan disciplines kunnen wij de zorg bieden die aansluit bij  uw persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van uw hulpvraag gaan wij op zoek naar de  passende therapie. Indien nodig kan, in samenspraak, overgegaan worden tot een multidisciplinaire aanpak.